Amikor gyökérkezelésre kerül a sor, nem elég a gyulladásos vagy elhalt ideget eltávolítani, emellett szükség van az egyéb gyulladásos törmelékek, mikroorganizmusok, baktériumok eltávolításra is.
A kiürült gyökércsatornát:
– azonban nem elég csak kitisztítani,
– hermetikusan le is kell zárni, hogy a különböző szövetnedvek bejutását megakadályozzuk.
A csatornák falában újonnan megtelepedő baktériumok újabb gyulladásokat és akár szövődményes megbetegedéseket is okozhatnak (folyamatosan panaszt okozó gyökérkezelt fog, gyulladásos elváltozás a gyökércsúcs körül, stb.)
Egy jó gyökértömés elkészítésének alapfeltétele:
1. a gyökércsatornát, csatornákat kellően feltágítsuk és előkészítsük a töméshez. A tágításnak a csatornák formálásán kívül tisztító szerepe is van, hiszen a tágítás folyamatával egy időben a csatorna falából fertőzött foganyagot távolítunk el (reszelünk ki).
2. A kellően feltágított csatornát a mechanikus megmunkálás mellett kémiailag is megtisztítjuk, speciális átöblítő folyadékokkal.
3. Amikor a gyökércsatornák készen állnak a zárásra, speciális eszközökkel és gyökértömő anyaggal hermetikusan zárjuk azt.
Sajnos nem elegendő a gyökérkezelés során csak a gyökerekkel foglalkozni, a megfelelő gyökértömés elkészítése után, a fogak koronai részét is fel kell építeni.