JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Ezen játékszabályzat a Czinkóczky Implant Központ Kft. által szervezett nyereményjátékkal kapcsolatos játékszabályzatot tartalmazza, abból a célból, hogy Ön teljes mértékben tisztában legyen a nyereményjáték menetével és feltételeivel.

1. Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

Czinkóczky Implant Központ Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhely és levelezési cím: 1138 Budapest Váci út 135-139. BSR Center, A épület, I. emelet
E-mail:
Honlap: www.czinkoczky-fogbeultetes.hu
(továbbiakban: „Szervező”).
Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
Dr. Czinkóczky Béla
email:

2. Általános szabályok

2.1 A nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt.

2.2 Játékos hozzájárul ahhoz, hogy szervező a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), továbbá nyeremény átvételéhez szükséges adatait (lakcím, e-mail cm, telefonszám) az adatkezelési tájékoztató szerint kezelje. Az adatkezelési tájékoztató részletesen itt olvasható: https://www.czinkoczky-fogbeultetes.hu/jogi-es-adatkezelesi-nyilatkozat/

2.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a nyereményjátékból automatikusan kizárja azon Játékost, akinek a nyereményjátékhoz kapcsolódó válasza, nem felel meg az adott nyereményjátékban meghirdetett feltételeknek és / vagy nem valós személyi adatokkal kommentelő Facebook felhasználó. Kizárásra kerül azon játékos is, aki a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja, illetve jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

2.4 A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a következő hozzászólásokat, tartalmakat a Czinkóczky Implant Központ Facebook oldaláról törölje és a közzétevő Játékost a nyereményjátékból kizárja:
– közönséges trágár, rasszista, rágalmazó és jó ízlést sértő tartalmú hozzászólások,
– vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását sértő hozzászólások,
– 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértő hozzászólások,
– mások alkotmányos törvényben biztosított jogait, személyes adatait sértő hozzászólások,
– hirdetéseket, reklámok, jogellenes anyagok és jogellenes tevékenységre buzdító hozzászólások,
– valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.
A fenti felsorolt, jogszabályt és játékszabályt sértő tartalmakért és azok által okozott mindennemű kárért, valamint jogi és anyagi következményért kizárólag a közzétevő Játékost terheli a felelősséget.

2.5 A szervező fenntartja a jogot, hogy az adott nyereményjáték időtartama alatt a
nyereményeket megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse.

2.6 A Játékból kizárásra kerülnek a Szervezők, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A játék menete

3.1 Szervező, az általa működtetett Czinkóczky Implant Központ Facebook oldalon rendszeresen nyereményjátékot hirdet az általa feltett kérdésre jól válaszoló kommentelők körében.

3.2 Szervező, az adott nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook oldalán közzétett poszton keresztül teszi közzé a nyereményjáték időtartamát és konkrét feltételeit.

3.3 A Játékos a nyereményjátékra történő kommentjével tevőlegesen hozzájárul ahhoz,
hogy a Játékszabályzatot elolvasta és annak valamennyi feltételét elfogadja.

3.4 Az adott nyereményjátékhoz egy Játékos többszőr is hozzászólhat, azonban
nyereményjátékonként csak egy hozzászólása vehet részt a sorsoláson.

3.5 A nyereményjáték lezárását követően az érvényes hozzászólásokat posztolók részt
vesznek a sorsoláson.

3.6 A szervező az adott nyereményjáték leírásában meghatározott játékidő alatt
beérkezett hozzászóló játékosok közül, a nyereményjáték utolsó napját követően, legkésőbb 5. munkanapon véletlenszerű kézi sorsolás útján kisorsol egy darab nyertest. A sorsolás a háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történik, és arról minden esetben jegyzőkönyv készül. A sorsolás helye: Czinkóczky Implant Központban (1138 Budapest Váci út 135-139. BSR Center, A épület, I. emelet)

3.7 Az adott nyereményjáték nyertesét közzétesszük a Czinkóczky Implant Központ
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/czinkoczky.fogbeultetes ), valamint a
nyertest privát üzenetben értestjük, a nyeremény átvételével kapcsolatos teendőkről.

3.8 A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha az értesítő üzenetre 10 munkanapon belül, nem válaszolt, vagy bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot.

3.8 A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, vagy a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható.

4. Nyeremény átvétele

4.1 Nyertes a nyereményt a Czinkóczky Implant Központ munkatársával történő előre egyeztetett időpontban veheti át a Czinkóczky Implant Központban (1138 Budapest Váci út 135-139. BSR Center, A épület, I. emelet)

4.2 A nyertes a nyeremény átvételével egy időben, automatikusan elismeri, hogy a nyereményjátékban használt Facebook profiljának használatára kizárólagosan jogosult, valamint kijelenti, hogy az általa megadott személyi adatok a valóságnak megfelelnek. A játékos ezen kijelentésének megszegéséből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik, a szervezőt a Facebook-profil és egyéb személyes adatainak használati jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli.

4.3 A nyertesek a nyeremény átvételével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról, a kezelésről, a kezelés utáni tapasztalatokról a Szervező kép-, hang- és filmfelvétel is készítsen, amelyet a Szervező megoszt saját Facebook oldalán, valamint a szolgáltatásainak PR és marketing célú ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, korlátlan ideig szabadon felhasználja.