Célunk, hogy Magyarországon a legmagasabb színvonalú dentális kultúrát terjesszük.

MUNKATÁRSAINK – Az Ön egészséges fogaiért dolgozunk…

Tulajdonos, rendelővezető fogászati implantológia szakorvosa, szájsebész szakorvos

dr. Czinkóczky Béla

Fogorvos

dr. Stranigg József

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

dr. Korpásy Viktória

Fogorvos, dentoalveoláris sebész szakorvos

dr. Szalontai Viktória

fog- és szájbetegségek szakorvosa, konzárváló fogászat- és fogpótlástan szakorvos, orális medicina specialista

dr. Czeglédy Ágota

fogorvos, fogszabályozás szakorvos

dr. Lampé Krisztina

fogorvos, szájsebész szakorvos

dr. Nagy-Csoma Luca

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

Dr. Herczeg Fanni

Fogorvos

Dr. Matiashvili Irakli

Fogorvos

Dr. Kepics-Orosz Enikő

Tulajdonos, rendelővezető fogászati implantológia szakorvosa, szájsebész szakorvos

dr. Czinkóczky Béla

Fog- és szájbetegségek szakorvosa, dentoalveoláris sebész szakorvos,
az elrontott-, és speciális implantációs esetek szakértője, igazságügyi orvosszakértő, tulajdonos

A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1993-ban kaptam meg fogorvosi diplomámat summa cum laude minősítéssel, majd 1996-ban az Általános Orvostudományi Karon is cum laude diplomát szereztem.

1993-tól két évig dolgoztam a SOTE Szájsebészeti Klinikáján klinikai orvosként, ezután egy nagy magán fogászati centrum egyik szakmai vezetője lettem. Itt 6 éven keresztül voltam megbízott felelőse és vezetője az ambuláns szájsebészetnek és az implantológiának.

1999 óta dolgozom magánpraxisban, saját rendelőmben (Czinkóczky Implant Központ) is elsősorban dentoalveoláris sebészettel és implantológiával foglalkozom.

A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikáján több éven keresztül tartott az a fogászati implantációs klinikai program, melynek szakmai irányítója voltam.

2014-óta vagyok a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Implantológiai Osztályának vezetője.

Fog- és szájbetegségek, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, illetve Dentoalveoláris sebészet szakvizsgával rendelkezem.

Többször voltam külföldön hosszabb tanulmányúton, Kanadában, az Egyesült Államokban, Svédországban dolgoztam, mindenütt az orális implantáció területén gyarapítottam tudásomat és szakmai tapasztalataimat.

Számos hazai és külföldi kongresszus, akkreditált továbbképzés és szakmai fórum meghívott előadója vagyok, folyamatosan jelennek meg cikkeim, publikációim, rendszeresen fordítok külföldi szakmai cikkeket, azok magyar nyelvű megjelenéséhez. Több hazai fogászati implantológia témájú szakkönyv társszerzője, és a Magyar Fogorvos című szakmai folyóirat Implantológia rovatának megbízott szerkesztője vagyok.

2008-ban választottak meg, és azóta folyamatosan tagja vagyok a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága elnökségének.

Fő szakterületem a speciális és elrontott implantációs esetek megoldása, helyreállítása ezen betegek kezelése és gondozása.

Hosszú évek óta a pécsi és a szegedi egyetemen is tanítok, elsősorban implantológiai témájú, gyakorlatok, kurzusok felkért előadója vagyok a magyar és az angol nyelvű oktatásban.

2014-tavasza óta igazságügyi orvosszakérőként is dolgozom.

Fogorvos

dr. Stranigg József

Diplomámat 1995-ben a budapesti Semmelweis Egyetemen szereztem cum laude minősítéssel. Végzésem után rögtön egy magas szakmai színvonalú magánrendelőben helyezkedtem el, ahol tapasztalt kollégák mentorálása mellett bővíthettem ismereteimet.

6 év múlva, a privát betegellátásban szerzett tapasztalatok birtokában önálló magánrendelést kezdtem, melyet több, mint egy évtizeden keresztül folytattam. Ezután csatlakoztam 2012-ben a Czinkóczky Implant Központ csapatához Czinkóczky főorvos úr kérésére, akivel már az egyetem óta folyamatosan szoros munkakapcsolatban voltam, így a rendelő szakmai színvonalát illetően nem voltak kétségeim, de a professzionális technikai háttér, a rendelő felszereltsége, szervezettsége is befolyásolta a döntésemet abban, hogy elfogadjam a kérést.

Elsősorban a saját fogak megtartását célzó kezeléseket – tömés, gyökérkezelés, és a kialakult foghiányok komplex, teljes körű ellátását végzem. A hagyományos fogpótlások – hidak, koronák, kivehető fogpótlások készítése mellett a Czinkóczky Implant Központban eltöltött 7 év alatt nagy tapasztalatra tettem szert az implantációs fogpótlások készítésében. Néhány szájsebészeti beavatkozást (fogak, gyökerek eltávolítása) is végzek.

Munkám során fontosnak tartom a nyugodt légkör és a bizalom megteremtését. Hiszem, hogy jó eredmény csak empátiával, türelemmel érhető el.  A kezelések során az esztétika és a funkcionalitás maximális precizitással való helyreállítására törekszem, nem csak az adott problémára fókuszálva, hanem a páciens számára – vele közösen- minden szempontból a legideálisabb megoldást keresve.

A magyar mellett szívesen vállalom olasz nyelvű páciensek kezelését is.

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

dr. Korpásy Viktória

2006-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. A diploma megszerzése után 2011-ig az Egyetem Fogpótlástani Klinikáján dolgoztam rezidensként, majd a szakvizsga után, mint klinkiai orvos.

A Czinkóczky Implant Központban szakterületeim:

– esztétikai fogászat
– fogfehérítés specialista
– fogpótlások készítése

Nyelvismeret: német, angol

Oktatóként részt vettem a magyar és német nyelvű hallgatók oktatásában. Fogorvosként esztétikai fogászattal és fogpótlások készítésével, illetve ajak és szájpadhasadékos páciensek komplex ellátásával foglalkozom.

Fogorvos, dentoalveoláris sebész szakorvos

dr. Szalontai Viktória

Diplomámat 2015-ben a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem. Az egyetem elvégzése után a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben dolgoztam dentoalveolaris-sebész rezidensként, ahol nagy tapasztalatra tettem szert a szájsebészet mellett az általános fogászat és a sürgősségi betegellátás területén is.

Szakvizsgámat 2018-ban  szereztem meg. Fő érdeklődési területem a szájsebészet és az implantológia, ezen kívül konzerváló fogászattal, implantációs és hagyományos fogpótlásokkal is rendszeresen foglalkozom a rendelőben végzett munkám során.

Alapvető szempont számomra, hogy a páciensnek érthető, pontos tájékoztatást adjak a lehetőségekről, szükséges beavatkozásokról, mindehhez barátságos, megnyugtató légkört teremtsek. A legfőbb célom, hogy a páciens elégedetten távozzon és legközelebb is bátran, félelem nélkül üljön be a székembe.

fog- és szájbetegségek szakorvosa, konzárváló fogászat- és fogpótlástan szakorvos, orális medicina specialista

dr. Czeglédy Ágota

A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán diplomáztam 1993-ban, summa cum laude minősítéssel. Rövid egyetemi munkaviszony után a magánellátásban helyezkedtem el. 1999-ben fog- és szájbetegségek, 2006-ban konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgákat szereztem.

2012 és 2019 között a Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszékén dolgoztam klinikai orvosként. Részt vettem az Orális Diagnosztika és az Orális Medicina tárgyak oktatásában magyar, angol és német nyelven. Tagja voltam a 2015-ben újjáalakított Orális Medicina szakmai teamnek, melynek keretein belül részt vettem a speciális beteganyag szakellátásában, közreműködtem több publikáció és szakkönyv elkészítésében.

Az egyetemen eltöltött hét év meggyőzött arról, hogy az Orális Medicinának nagyon fontos szerepe van a korszerű, preventív szemléletű orvoslásban. Szeretnék egy egyedi szakmai profilú, hiánypótló rendelést életre hívni. Nagy reményekkel és lelkesedéssel csatlakozom a Czinkóczky Implant Központ, és együttműködő partnere, a Budai Egészségközpont orvoscsapatához, mert fontos számomra a magas színvonalú szakmai háttér, melynek segítségével hatékonyabban tudom orvosolni a hozzám fordulók problémáját. 

fogorvos, fogszabályozás szakorvos

dr. Lampé Krisztina

Diplomámat 2015-ben szereztem a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán. Fő érdeklődési területem már az egyetemi évek alatt is a fogszabályozás volt, így 2015-től a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Intézetében dolgoztam fogszabályozó rezidensként 2018-ig, amikor szakvizsgát szereztem. A rezidensi évek alatt nem csak a fogszabályozás területén, hanem az általános fogászati és a sürgősségi betegellátásban is tapasztaltot szereztem.

Munkám során a célom, hogy a pácienssel együttműködve, igényeit és elvárásait figyelembe véve alakítsunk ki egy esztétikus mosolyt és egy funkcionálisan megfelelő fogsor-érintkezést.

fogorvos, szájsebész szakorvos

dr. Nagy-Csoma Luca

Diplomámat 2020 nyarán szereztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Az egyetem után a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet falai között szeretném megkezdeni dentoalveoláris sebészeti szakképzésem. Tanulmányaim során egészen hamar kialakult az érdeklődésem a szájsebészet iránt, így már tanulóként is ezen a területen folytattam kutatómunkámat és klinikai gyakorlatomat.

Az egyetem keretein belül szervezett klinikai tehetségkutató program részese voltam 2 évig, ahol mind az ambulanciával járó sürgősségi ellátással, mind a szájsebészeti osztályon történő beavatkozásokkal találkoztam és szereztem bennük gyakorlatot.

Fontos számomra, hogy pácienseimnek mindig a legkorszerűbb ellátást biztosíthassam. A szakmai fejlődésem mellett, nagy hangsúlyt fektetek a pácienseimmel való kommunikációra, hogy minél oldottabb hangulatot teremtsek a rendelőben és a pácienseim a későbbiekben is bizalommal fordulhassanak hozzám.

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

Dr. Herczeg Fanni

2018-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 

A diploma megszerzése után a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben kezdtem el dolgozni rezidensként, majd a szakvizsga után, mint fogpótlástan szakorvos.

Részt vettem magyar és német nyelvű hallgatók “Általános fogászati nyári gyakorlat” és “Sürgősségi fogászat” tárgyainak oktatásában. 

 Fogorvosként esztétikai fogászattal, hagyományos és implantációs fogpótlások készítésével foglalkozom valamint képzésem során részt vehettem ajak és szájpadhasadékos páciensek protetikai ellátásában is.

Prioritás számomra, hogy hivatásomat maximális precizitással, a páciens egyéni kéréseit figyelembe véve és számára megnyugtató közeget teremtve gyakorolhassam.

Nyelvismeret: francia, német, angol

Fogorvos

Dr. Matiashvili Irakli

Diplomámat 2018-ban szereztem a Szegedi Tudomány Egyetemen. Diplomám megszerzésével gyermekkori vágyam vált valóra, hiszen mindig is fogorvos szerettem volna lenni. Érdeklődési köröm implantációs fogpótlások, teljes rehabilitációk, digitális fogorvoslás és mindemellett mindig igyekszem olyan továbbképzéseken résztvenni ami közelebb visz a modern fogorvosi technikák megismeréséhez. Munkám során igyekszem a jó hangulatot és a nyugodt légkört megteremteni a pácienseknek, hogy ne traumaként éljék meg a fogorvosi kezelést, mindeközben tudásom legjavát biztosítva.

Fogorvos

Dr. Kepics-Orosz Enikő

Diplomámat 2021-ben szereztem a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán. Fő érdeklődési területem a konzerváló fogászat és a fogpótlástan, melynek során az esztétikus tömések és gyökérkezelések kivitelezése, valamint a sérült és elveszített fogak helyreállítása kapja a legfontosabb szerepet. Munkám során törekszem arra, hogy a megfelelő funkció mellett az esztétika is a legmagasabb szintű legyen: célom a páciensek szép, egészséges és elégedett mosolya. Kiemelt figyelmet fordítok a pácienseimmel való kommunikációra, a megfelelő tájékoztatásra, és kulcsfontosságúnak tartom, hogy a kezelések jó hangulatban, komfortosan teljenek.

fogtechnikus mester

Reinegger Ervin

fogtechnikus

Száva Réna

Fogtechnikus

Beznoszka Ildikó

fogtechnikus mester

Reinegger Ervin

A fogtechnikát 1993-ban végeztem el, implantátumos fogpótlások készítésével 25 éve foglalkozom. Tudásomat számos hazai és külföldi tanfolyamon gyarapítottam. Ez segített abban, hogy megcélozhattam funkcionálisan tökéletes fogművek alkotását, melyek esztétikailag is nagyon magas szintet képviselnek és megtanított a szakmai alázatra. Számos elismert és nagy tapasztalattal rendelkező kolléga, akikre példaképként tekintek, segített és támogatta szakmai előremenetelem.

Fogtechnikai mestervizsgát tettem 2018-ban.

A Czinkóczky Implant Központ csapatát 9 éve erősítem dental designerként. Itt egy olyan munkamorál és szakmai protokoll fogadott, amely biztos alapot nyújt a kifogástalan pótlások elkészítéséhez. Nobel Procera rendszerrel, digitálisan tervezem a fogpótlásokat, melyeket külföldi frézközpontban faragnak ki.

Az a robbanásszerű technológiai fejlődés, ami a fogászatra jellemző, arra ösztökél, hogy szaktudásomat folyamatosan bővítsem a páciensek maximális elégedettsége érdekében, és mert a tudás és a mosoly hatalom.

fogtechnikus

Száva Réna

Több mint 4 éve csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához fogtechnikusként, azon belül pedig a kerámia leplezéssel foglalkozom. Célom, hogy pácienseink nagy elégedettséggel távozzanak rendelőnkből. 

Fogtechnikus

Beznoszka Ildikó

Több mint 30 éve dolgozom fogtechnikusként. Ezen belül a rögzített fogpótlások leplezésével foglalkozom. Mindig is kihívásnak tekintettem a szakmámat, mivel olyan problémákat kell megoldani, ami a pácienseket megelégedéssel tölti el mind a rágás, mind az esztétika terén is. Öröm számomra, ha segíthetek az embereken és láthatom az elégedett mosolyt az arcokon!

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Kurutz Ildikó

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Miklósi Anikó

fogászati szakasszisztens

Sorsné Anger Adrienn

fogászati asszisztens

Zolnai Viktória

fogászati asszisztens

Kovács Éva

fogászati asszisztens

Oroszki Dorka

Fogászati asszisztens

Németh Nikoletta

Fogászati asszisztens

Balla Szilvia

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Kurutz Ildikó

10 éve dolgozom a rendelőben fogászati szakasszisztensként, ill. dentálhigiénikusként. Utóbbi tevékenységemet önállóan végzem, asszisztensi feladataimat pedig dr. Czinkóczky Béla Doktor Úr mellett látom el. Célom, hogy a hozzánk bizalommal forduló pácienseink örömmel és a legnagyobb elégedettséggel távozzanak rendelőnkből.

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Miklósi Anikó

Több, mint 4 éve csatlakoztam Czinkóczky Doktor Úr csapatához, mint fogászati asszisztens. 2016-ban végeztem el a dentálhigiénikus képzést, melyben dolgozom. Örömmel tölt el, hogy fejlődhetek az önálló munkavégzés szintjén is. Fő feladataim az orvosok munkájának támogatása és a páciensek kezelésének zökkenőmentes biztosítása.

fogászati szakasszisztens

Sorsné Anger Adrienn

2010 óta dolgozom a szakmában és 2015-ben csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Célom, hogy legjobb tudásom szerint támogassam a fogorvos munkáját, így mindig nagy örömmel tölt el, ha hozzásegíthetem pácienseinket egy szebb mosolyhoz.

fogászati asszisztens

Zolnai Viktória

2018-ban szereztem meg Budapesten a fogászati asszisztensi végzettségemet. 2020 tavaszán csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Előtte évekig a kereskedelemben, tanulmányi osztályon dolgoztam, és gyerekekkel foglalkoztam. Ezeken a területeken szerzett tapasztalataimat a fogászati asszisztensi szakmámban is hasznosíthatom. A fogászaton belül a szájsebészet keltette fel legjobban az érdeklődésemet. Célom, hogy folyamatosan bővítsem tudásomat és fejlődjek, ezáltal pedig maximális segítséget nyújtsak kollégáim és pácienseink számára.

fogászati asszisztens

Kovács Éva

2019-ben léptem az asszisztensi pályára. Fontos számomra, hogy egy olyan tapasztalt csapatban dolgozhatok, ahol garantált a szakmai fejlődésem. Célom az orvossal való összehangolt munka, ami a páciensek maximális érdekeit és megelégedettségét szolgálja.

fogászati asszisztens

Oroszki Dorka

Tanulmányaimat fogtechnikusként kezdtem, 2019 óta fogászati asszisztensként dolgozom.

A fogorvosoknak igyekszem maximális segítséget nyújtani és mindent megteszek, hogy a páciens elégedettséggel távozzon a rendelőből.

2020 óta dolgozom a Czinkóczky Implant Központban.

Örömmel tölt el hogy egy ilyen csapat tagja lehetek.

Fogászati asszisztens

Németh Nikoletta

2007-ben végeztem el a fogászati asszisztens képzést, azóta a szakmában dolgozom.

A Czinkóczky Implant Központ csapatának 2023 óta vagyok a tagja.

Igyekszem maximálisan segíteni a fogorvosok munkáját és szeretem látni, ahogy a páciensek mosolya megszépül, majd elégedetten távoznak a rendelőből.

Fogászati asszisztens

Balla Szilvia

Ez év márciusában kezdő fogászati asszisztensként csatlakoztam a CIK csapatához, ahol magas szintű szakmai tudással rendelkező emberek fogadtak. Célom, hogy munkámmal segítsem a fogorvos munkáját, ezáltal szakmailag is fejlődjek. Nagyon fontos számomra, hogy a páciensek elégedetten távozzanak a rendelőből, és félelem nélkül térjenek vissza hozzánk.

irodavezető, fogászati praxismenedzser

Herczeg Mária

Recepciós-pácienskoordinátor

Buzás Dóra

Recepciós - Pácienskoordinátor

Peres Hajnalka

recepciós-pácienskoordinátor

Roncsek Alexandra

Recepciós-pácienskoordinátor

Hideg Dóra

irodavezető, fogászati praxismenedzser

Herczeg Mária

2012 óta recepciós, majd irodavezető pozíciókban végeztem feladataimat a Czinkóczky Implant Központban. Egy 2015-ben tett rövid kitérő után ismét „hazataláltam”, s immár praxismenedzserként igyekszem a rendelő mindennapi működését legjobb tudásom szerint segíteni. Feladataim elsősorban operatív, pénzügyi, ill. személy-és munkaügyi jellegűek. Örömmel veszek részt mind az ügyvezetés, mind a kollégák munkájának támogatásában. Büszke vagyok rá, hogy amit az évek alatt megtanultam az alapoktól egészen a vezetésig, azt ma már sikerrel kamatoztathatom Pácienseink és Munkatársaink megelégedésére.

Recepciós-pácienskoordinátor

Buzás Dóra

2019 júniusában csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Munkám része a rendelő mindennapjainak koordinálása. Célom, hogy a hozzánk érkező páciensek a teljeskörű tájékoztatás mellett a nálunk töltött időt kellemes hangulatban töltsék.

Recepciós - Pácienskoordinátor

Peres Hajnalka

2021 novemberétől erősítem a Czinkóczky Implant Központ csapatát. Türelemmel és megértéssel igyekszem mindenkivel megtalálni a közös hangot. Törekszem arra, hogy a kezelések előtt és utáni ügyintézés a lehető leghatékonyabb és profi legyen. Szerintem minden helyzet megoldható, ha kellő empátiával és kreativitással közelítjük meg. Különösen örülök akkor, amikor egy-egy, már jól ismert hanghoz arcot is tudok társítani, amikor megérkezik a páciens a rendelőbe. Örülök, hogy egy ilyen csapat része lehetek!

recepciós-pácienskoordinátor

Roncsek Alexandra

Fél éve lehetek szerencsés tagja a Czinkóczky Implant Központnak. Még sokáig szeretnék a bátortalanabb páciensekkel odaadóan törődni, munkámból kihozni a maximumot, fejleszteni tudásom, hogy a leghatékonyabb megoldásokkal állhassak a hozzánk érkezők rendelkezésére.

Recepciós-pácienskoordinátor

Hideg Dóra

Munkám a rendelések háttérfolyamatainak segítése, gördülékennyé tétele. Igyekszem az orvos- asszisztens párosok, és a páciensek közötti kapocsként hozzáadni a látogatások élményéhez. Célom egy alapvető bizalmi légkör kialakítása megértő, kedves hozzáállásommal, hogy kellemes legyen hozzánk megérkezni. Szeretek itt dolgozni, mert tudom, hogy minőségi ellátást kapnak pácienseink.

Kérjen időpontot szakorvosainkhoz!

    Rólunk mondták…