Célunk, hogy Magyarországon a legmagasabb színvonalú dentális kultúrát terjesszük.

Naponta azon dolgozunk, hogy megismertessük a felnőtt lakosságot:

  • a legkorszerűbb fogászati és implantációs eljárásokkal,

  • technikai megoldásokkal,

  • és elérhetővé is tegyük részükre.

Indíttatásunk, hogy a speciális és az elrontott implantációs eseteket lege artis, azaz a szakma szabályainak megfelelően ellássuk,  az ilyen páciensek kezelését, gondozását és állapotuk helyreállítását a páciens számára is megnyugtató módon elvégezzük.

Nagyon fontos számunkra, hogy pácienseinket:

  • tisztességgel és szakmai alázattal,

  • a legjobb eszközök,

  • és protokollok segítségével lássuk el.

Kitűzött célunk e szemlélet elterjesztése érdekében a fogorvosok és asszisztensek legszélesebb körének továbbképzése,
hogy e szaktudás birtokában alkalmassá válhassanak a mi szakmai színvonalunk elérésére és továbbadására.

MUNKATÁRSAINK – Az Ön egészséges fogaiért dolgozunk…

Tulajdonos, rendelővezető. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, szájsebész szakorvos

dr. Czinkóczky Béla

Fog- és szájbetegségek szakorvosa, dentoalveoláris sebész szakorvos,
az elrontott-, és speciális implantációs esetek szakértője, igazságügyi orvosszakértő, tulajdonos

A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1993-ban kaptam meg fogorvosi diplomámat summa cum laude minősítéssel, majd 1996-ban az Általános Orvostudományi Karon is cum laude diplomát szereztem.

1993-tól két évig dolgoztam a SOTE Szájsebészeti Klinikáján klinikai orvosként, ezután egy nagy magán fogászati centrum egyik szakmai vezetője lettem. Itt 6 éven keresztül voltam megbízott felelőse és vezetője az ambuláns szájsebészetnek és az implantológiának.

1999 óta dolgozom magánpraxisban, saját rendelőmben (Czinkóczky Implant Központ) is elsősorban dentoalveoláris sebészettel és implantológiával foglalkozom.

A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikáján több éven keresztül tartott az a fogászati implantációs klinikai program, melynek szakmai irányítója voltam.

2014-óta vagyok a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Implantológiai Osztályának vezetője.

Fog- és szájbetegségek, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, illetve Dentoalveoláris sebészet szakvizsgával rendelkezem.

Többször voltam külföldön hosszabb tanulmányúton, Kanadában, az Egyesült Államokban, Svédországban dolgoztam, mindenütt az orális implantáció területén gyarapítottam tudásomat és szakmai tapasztalataimat.

Számos hazai és külföldi kongresszus, akkreditált továbbképzés és szakmai fórum meghívott előadója vagyok, folyamatosan jelennek meg cikkeim, publikációim, rendszeresen fordítok külföldi szakmai cikkeket, azok magyar nyelvű megjelenéséhez. Több hazai fogászati implantológia témájú szakkönyv társszerzője, és a Magyar Fogorvos című szakmai folyóirat Implantológia rovatának megbízott szerkesztője vagyok.

2008-ban választottak meg, és azóta folyamatosan tagja vagyok a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága elnökségének.

Fő szakterületem a speciális és elrontott implantációs esetek megoldása, helyreállítása ezen betegek kezelése és gondozása.

Hosszú évek óta a pécsi és a szegedi egyetemen is tanítok, elsősorban implantológiai témájú, gyakorlatok, kurzusok felkért előadója vagyok a magyar és az angol nyelvű oktatásban.

2014-tavasza óta igazságügyi orvosszakérőként is dolgozom.

Fogorvos

dr. Stranigg József

Diplomámat 1995-ben a budapesti Semmelweis Egyetemen szereztem cum laude minősítéssel. Végzésem után rögtön egy magas szakmai színvonalú magánrendelőben helyezkedtem el, ahol tapasztalt kollégák mentorálása mellett bővíthettem ismereteimet.

6 év múlva, a privát betegellátásban szerzett tapasztalatok birtokában önálló magánrendelést kezdtem, melyet több, mint egy évtizeden keresztül folytattam. Ezután csatlakoztam 2012-ben a Czinkóczky Implant Központ csapatához Czinkóczky főorvos úr kérésére, akivel már az egyetem óta folyamatosan szoros munkakapcsolatban voltam, így a rendelő szakmai színvonalát illetően nem voltak kétségeim, de a professzionális technikai háttér, a rendelő felszereltsége, szervezettsége is befolyásolta a döntésemet abban, hogy elfogadjam a kérést.

Elsősorban a saját fogak megtartását célzó kezeléseket – tömés, gyökérkezelés, és a kialakult foghiányok komplex, teljes körű ellátását végzem. A hagyományos fogpótlások – hidak, koronák, kivehető fogpótlások készítése mellett a Czinkóczky Implant Központban eltöltött 7 év alatt nagy tapasztalatra tettem szert az implantációs fogpótlások készítésében. Néhány szájsebészeti beavatkozást (fogak, gyökerek eltávolítása) is végzek.

Munkám során fontosnak tartom a nyugodt légkör és a bizalom megteremtését. Hiszem, hogy jó eredmény csak empátiával, türelemmel érhető el.  A kezelések során az esztétika és a funkcionalitás maximális precizitással való helyreállítására törekszem, nem csak az adott problémára fókuszálva, hanem a páciens számára – vele közösen- minden szempontból a legideálisabb megoldást keresve.

A magyar mellett szívesen vállalom olasz nyelvű páciensek kezelését is.

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

dr. Korpásy Viktória

2006-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. A diploma megszerzése után 2011-ig az Egyetem Fogpótlástani Klinikáján dolgoztam rezidensként, majd a szakvizsga után, mint klinkiai orvos.

A Czinkóczky Implant Központban szakterületeim:

– esztétikai fogászat
– fogfehérítés specialista
– fogpótlások készítése

Nyelvismeret: német, angol

Oktatóként részt vettem a magyar és német nyelvű hallgatók oktatásában. Fogorvosként esztétikai fogászattal és fogpótlások készítésével, illetve ajak és szájpadhasadékos páciensek komplex ellátásával foglalkozom.

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

dr. Körhegyi Eszter

Diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem 2015-ben summa cum laude minősítéssel. Ezt követően rezidenséveimet az egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében töltöttem, ahol nagy gyakorlatra tettem szert az általános fogászati-, és a sürgősségi beavatkozások területén is. 2018-ban konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tettem.

Fő érdeklődési területeim a hagyományos és implantációs fogpótlások, az esztétikai fogászat és a gyökérkezelések.

Munkám során mindig törekszem megnyugtató, harmonikus környezetet teremteni pácienseim számára, mert nagyon fontosnak tartom, hogy minden alkalommal bizalommal, szorongás nélkül térjenek vissza a fogászati székbe. Nagy gondot fordítok a megelőzésre és a felmerülő kérdések megválaszolására is, hogy közösen elért sikereink hosszú távon is eredményesek legyenek.

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

dr. Strasser-Solti Fanny

Fogorvosi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi karán szereztem 2013-ban. Rezidens éveimet Budapesten a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében töltöttem. Konzerváló fogászat és Fogpótlástan szakvizsgámat 2017-ben szereztem meg.

A Czinkóczky Implant Központ csapatához 2015-ben csatlakozhattam.

Szakorvosi vizsgám megszerzéséig az elméleti és gyakorlati ismereteimet elismert és nagy tapasztalattal rendelkező orvosok mellett bővíthettem, akikre példaképként tekinthetek mind a mai napig.

A hozzám segítségért fordulókkal szemben mindig türelmes vagyok és szívesen szánok rá időt, hogy akár többször is átbeszéljünk minden kezelési lehetőséget.

Kezelések során időt szánok rá, hogy pácienseimet felvilágosítsam és bevonjam a kezelésbe, mert hiszem, hogy a tökéletes eredmény a közös együttműködésen is múlik.

Hiszem, hogy a sikerhez elengedhetetlen a folyamatos szakmai fejlődés, ezért rendszeresen járok szakmai továbbképzésekre.

Munkámra jellemző a felkészültség és igényesség, célom, hogy elégedetten távozzon tőlünk és bizalommal forduljon hozzánk legközelebb is!

Érdeklődési területem: Fogpótlástan és Szájsebészet.

Fogorvos, dentoalveoláris sebész szakorvos

dr. Békési Kitti

Gyermekkorom óta orvos szerettem volna lenni. Fogorvos doktorrá avatásomra 2015 nyarán a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán került sor.

Hivatásomat szájsebész rezidensként kezdtem meg a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben. A jelentős betegforgalom segített nagy gyakorlatot szerezni a konzerváló fogászat, a sürgősségi és akut betegellátásban, valamint a speciális kezelést igénylő páciensek (kemotherápián átesett, sugárkezelt, csontritkulás kezelésében részesült, vérhígítót szedő betegek) ellátásában.

A tanáraim, ismerőseim, barátaim elmondása alapján precíz, elszánt, céltudatos, türelmes, higgadt, kiegyensúlyozott ember vagyok, aki kedves, mosolygós és megértő mind a betegekkel, mind pedig a társaival. Minden elém háruló akadályt lelkesedéssel veszek, szeretem a kihívásokat, örömmel tanulok belőlük. Igyekszem a feladataimat minél kreatívabban megoldani.

Célom, hogy mind az egyszerűbb, mind a komplikáltabb fogászati esetekben is a lehető legjobb megoldást találjuk meg a pácienseim számára, mindezt teljeskörű tájékoztatással karöltve.

A kezelések során kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy   a pácienseim a körülményekhez képest, komfortosan érezze magát, jó érzéssel távozzon, és örömmel érkezzen a következő alkalommal. Feladataim közé tartoznak az esztétikus tömések, betétek, koronák elkészítése, gyökérkezelések, rögzített, valamint kivehető fogpótlások készítése hagyományos és implantációs esetekben egyaránt, valamint kisebb szájsebészeti beavatkozások elvégzése.

Fogorvos, dentoalveoláris sebész szakorvos

dr. Szalontai Viktória

Diplomámat 2015-ben a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem. Az egyetem elvégzése után a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben dolgoztam dentoalveolaris-sebész rezidensként, ahol nagy tapasztalatra tettem szert a szájsebészet mellett az általános fogászat és a sürgősségi betegellátás területén is.

Szakvizsgámat 2018-ban  szereztem meg. Fő érdeklődési területem a szájsebészet és az implantológia, ezen kívül konzerváló fogászattal, implantációs és hagyományos fogpótlásokkal is rendszeresen foglalkozom a rendelőben végzett munkám során.

Alapvető szempont számomra, hogy a páciensnek érthető, pontos tájékoztatást adjak a lehetőségekről, szükséges beavatkozásokról, mindehhez barátságos, megnyugtató légkört teremtsek. A legfőbb célom, hogy a páciens elégedetten távozzon és legközelebb is bátran, félelem nélkül üljön be a székembe.

fogorvos

dr. Urbin Bence

Diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem 2019-ben. Tanulmányaim során érdeklődési körömbe elsősorban a Parodontológia került, ezért a szakorvosképzést a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Parodontológiai osztályán kezdtem el. Mivel a fogágybetegség előfordulása sajnálatos módon igen magas hazánkban, úgy gondolom, hogy kiemelten fontos a megelőzés, az időben történő felismerés, illetve a szakszerű kezelés. Alapvetőnek tartom a megfelelő egyéni szájhigiénia kialakítását, mely többek között az implantációs fogpótlások sikerességének egyik nélkülözhetetlen feltétele is. A fogágybetegség kezelésén túl az esztétikus tömések készítése áll közel a szívemhez.

Munkám során mindig a lehető legnagyobb precizitásra, fájdalommentes beavatkozásokra, nyugodt légkör megteremtésére törekszem. Célom, hogy pácienseim a megfelelő tájékoztatást megkapva, motiváltan, mosollyal az arcukon távozzanak a kezelésekről, és bizalommal forduljanak hozzám jövőbeni problémáikkal is.

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Kurutz Ildikó

10 éve dolgozom a rendelőben fogászati szakasszisztensként, ill. dentálhigiénikusként. Utóbbi tevékenységemet önállóan végzem, asszisztensi feladataimat pedig dr. Czinkóczky Béla Doktor Úr mellett látom el. Célom, hogy a hozzánk bizalommal forduló pácienseink örömmel és a legnagyobb elégedettséggel távozzanak rendelőnkből.

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Miklósi Anikó

Több, mint 4 éve csatlakoztam Czinkóczky Doktor Úr csapatához, mint fogászati asszisztens. 2016-ban végeztem el a dentálhigiénikus képzést, melyben dolgozom. Örömmel tölt el, hogy fejlődhetek az önálló munkavégzés szintjén is. Fő feladataim az orvosok munkájának támogatása és a páciensek kezelésének zökkenőmentes biztosítása.

dentálhigiénikus, fogászati szakasszisztens

Strényi Zsófia

2012 februárjában gyakornokként kerültem a Czinkóczky Implant Központ csapatába.
A sikeres együttműködésnek köszönhetően 2012 novemberétől főállásban dolgoztam a rendelőben, mint fogászati szakasszisztens, majd időközben dentálhigiénikusi képesítést is szereztem.

2017-ben vidéken kaptam lehetőséget az egészségügy más területén is kipróbálni magam. Az ott megszerzett tapasztalataimat is kamatoztatom 2019 őszétől ismét a Czinkóczky Implant Központban.

Főbb feladataim közé tartozik fogorvosaink munkájának segítése, a kezelők rendbentartása, valamint az Ön fogadása és kérdéseinek teljeskörű megválaszolása, hiszen itt mindannyian azért dolgozunk, hogy Önnek egy szebb mosolyt varázsoljunk!

fogászati szakasszisztens

Prekopa Imola

4 évvel ezelőtt kezdtem meg pályafutásomat a Czinkóczky Implant Központban, mint asszisztens. Rengeteg érdekes esettel találkoztam és új dolgokat tapasztalhattam meg ebben a rendelőben. Kifejezetten szeretem, hogy sok különféle emberrel találkozom nap, mint nap, és mindannyiuknak segíthetek a kezeléseik során.

fogászati szakasszisztens

Sorsné Anger Adrienn

2010 óta dolgozom a szakmában és 2015-ben csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Célom, hogy legjobb tudásom szerint támogassam a fogorvos munkáját, így mindig nagy örömmel tölt el, ha hozzásegíthetem pácienseinket egy szebb mosolyhoz.

Fogászati szakasszisztens

Szigeti Szandra

Örülök, hogy csatlakozhattam a Czinkóczky Implant Központ csapatához, mint fogászati asszisztens. Fontosnak tartom, hogy a pácienseink kezelése során gyors és fájdalommentes ellátásban részesüljenek, ezért igyekszem minden tudásommal segíteni az orvos munkáját.

irodavezető

Herczeg Mária

2012-től recepciósként, majd irodavezetőként erősítettem a CIK csapatát. 3 év közös munka után az élet más utakra sodort, de ismét itt vagyok és nagy örömmel látom el a back office feladatait az operatív teendőktől a munkaügyön át az ügyvezetés támogatásáig minden területen.

recepciós-pácienskoordinátor

Adorján Lászlóné Lia

2015 augusztusa óta dolgozom Központunkban, és munkám során arra törekszem, hogy műtétre vagy egyéb beavatkozásokra várakozó pácienseink feszültséggel teli várakozását kellemesebbé tegyem egy-egy kedves beszélgetéssel vagy teával, vízzel történő kínálással. Igyekszem a rendelő napi életét a recepción végzett feladataimmal aktívan segíteni. Arra törekszem, hogy orvosainkhoz segítségért forduló pácienseink minél rövidebb időn belül megkaphassák a szükséges kezelést. Mivel udvarias vagyok, úgy állok a munkához, hogy más is hozzáférjen.

recepciós-pácienskoordinátor

Szilágyi Alexandra

2017 őszén csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Azóta látom el a rendelő hatáskörömbe tartozó koordinátori feladatait. Mindemellett a rendelő arca- és hangjaként kedves mosolyommal és kellemes hangommal járulok hozzá pácienseink nyugalmához.

recepciós-pácienskoordinátor

Bagdy Katalin

A Czinkóczky Implant Központ csapatához örömmel és nagy várakozással csatlakoztam 2019-ben.

Feladataim közül a legkedvesebb számomra a páciensek fogadása, a „háziasszony szerep”.

Az élet minden területén törekszem az emberséges, empatikus légkör megteremtésére.

Fontosnak tartom, hogy Ön elégedetten, valódi mosollyal az arcán távozzon tőlünk.

Recepciós-pácienskoordinátor

Buzás Dóra

2019 júniusában csatlakoztam a Czinkóczky Implant Központ csapatához. Munkám része a rendelő mindennapjainak koordinálása. Célom, hogy a hozzánk érkező páciensek a teljeskörű tájékoztatás mellett a nálunk töltött időt kellemes hangulatban töltsék.

Rólunk mondták…