Jogi és adatkezelési nyilatkozat

Szerzői jogaink védelme – tájékoztatás Önnek:

Czinkóczky Implant Központ Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. BSR Center, A épület, I. emelet, Cg. 01-09-863394, Adószáma: 13594763-1-41) tájékoztatja Önt arról, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

www.uj.czinkoczky-fogbeultetes.hu, üzleti weboldal, annak tartalma vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a weboldal tulajdonosa jogosult. Annak írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, tárolni vagy másolni.

Abba kifejezetten beleegyezünk, hogy a saját személyes használatára a szabad felhasználás körében ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait Ön a saját számítógépén tárolja, vagy onnan kinyomtassa.

Mint a weboldal tulajdonosa fenntartjuk a jogot, hogy weboldalainkat bármikor módosítsuk, vagy átdolgozzuk, illetve elérhetőségüket korlátozzuk, vagy megszüntessük. Csak annyiban garantáljuk a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, amennyire számunkra is azt a weboldal motorját biztosító szolgáltató cég teszi. A weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikálható tartalmakért, amelyekhez weboldalaink kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Az Ön adatainak védelme – tudnia kell ezt is:

Ön a fenti honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlapok egyes részeit regisztráció nélkül, bizonyos részeit regisztráció után látogathatja. A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.

Személyes adatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályban (2011. évi CXII. számú, az Információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló törvényben) ilyennek minősített adatok minősülnek, ezek általában olyan adatok, amelyek meghatározott, természetes személlyel kapcsolatba hozható adatok, amelyekből az érintettekre vonatkozó következtetés vonható le. Önt abban az esetben, amennyiben a regisztráció során adatot ad meg számunkra, tájékoztatni fogjuk arról, hogy innentől kezdve az Ön adatait (kizárólag azonban a jogszabályban meghatározott módon, azaz csak bizonyos célból, és csak meghatározott ideig) kezeljük. Ön az adatkezelését bármikor kérheti megszüntetni.

A honlapokat üzemeltető cégünk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok betartását szem előtt tartja, az adatkezelés kizárólag olyan terjedelemben történik meg, ameddig az, az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges. Vita esetén jogászunkkal konzultálunk. Személyes adatait lehetőség szerint nem továbbítjuk harmadik személyek részére (kivéve, ha ilyen irányú megkeresést kapunk hivatalos állami hatóságtól, jogszabály alapján), így tehát azt tanácsoljuk Önnek, hogy amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, úgy honlapjainkon ne regisztráljon.

Ön természetesen bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatát és milyen célból tároljuk, néha pedig mi magunk fogjuk majd kérni, hogy ellenőrizze le adatait, és amennyiben azok megváltoztak, Ön saját kezűleg módosítsa azokat.

A cégeink által üzemeltetett honlapok és vállalkozások esetenként az alábbi, a személyes adatkezeléssel összefüggő, az adatvédelmi hatósághoz jogszabály szerint bejelentett tevékenységeket végzik:

i)                    önkéntes feliratkozást követően hírlevél küldés;

ii)                  önkéntes regisztrációt követően teszt kitöltése;

iii)                nem rendszeres, hanem alkalmi jelleggel megadott adatok alapján sorsolások megtartása cégeink játékszabályzatának megfelelően;

iv)                a fogászati rendeléssel, kezelésekkel összefüggésben számunkra kötelező páciens kartonok vezetése;

v)                  az igénybevett szolgáltatásokkal összefüggésben számlázó programban történő számunkra kötelező adatrögzítés;

vi)                a facebook oldalainkon a játékra történő önkéntes jelentkezésnél megadott adatok kezelése;

vii)              on-line bejelentkezési űrlap kitöltését követően a saját döntése következtében bejelentkező páciens adatainak tárolása mindaddig, amíg betegkartonjára, vagy számlázó programunkba be nem kerül.

Egyéb adatkezelési tudnivalók és Köszönetünk!

Az általunk működtetett honlap, honlap-optimalizáció céljából igénybevett, bárki által elérhető automata szoftverek útján lehetséges, hogy rögzítik az Ön számítógépének vagy mobileszközének egyedi internet címét (IP-cím), valamint a program tudásától függően azt, hogy mikor, milyen tartalmakat nézett meg és mely linkről a honlapra, vagy navigált el a honlapunkról. Ezek azonban olyan adatok, amelyek az Ön személyazonosságára nem tartalmaznak utalást, csak a statisztikai adatelemzés a cél, és soha nem teszünk az irányú lépéseket, hogy az adott IP cím tulajdonosát megkeressük.

Köszönjük, hogy nagyon alaposan áttanulmányozta a fenti adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatunkat, és Ön is mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az interneten merre jár, és milyen adatokat ad meg számunkra.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a közzétételét követően visszavonásig, de legkésőbb 2014. május 5. napjától érvényes.

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok száma: NAIH-74902/2014,  NAIH-59555/2012.

Tárhelyszolgáltató:
BlazeArts Kft.
Weboldala: https://www.forpsi.hu
E-mail címe: info@forpsi.hu
Telefonszáma: +36 76 550 153