Az állkapocs regisztráció során az alsó és felső állkapocs egymáshoz való helyzetét rögzítjük.
Ez a két állcsont függőleges (vertikális) irányú viszonyát, helyzetét jelenti,
azaz hogy milyen „távol” vannak egymástól az állcsontok abban az állapotban,
ami az eredeti még meglévő fogak esetében fennállt.
A nyílhegy regisztráció során az alsó és felső állcsontok egymáshoz viszonyított
vízszintes (horizontális) helyzetét határozzuk meg.
A nyílhegy rajzolat a két állcsont elmozdulását mutatja meg, „rajzolja le” különböző állkapocs mozgások során.
A rajzolat a szájban készül, egy rajztábla és egy támasztócsavar segítségével.
Hogyan működik?
A támasztócsavar a készülő és az eredeti fogak által fenntartott magasságában van beállítva,
és a mozgások során a csavar hegye karcolja meg a táblát.
A nyílhegy rajzolata sok fontos információt tartalmaz a fogtechnikusok számára,
melynek alapján egy egyéni értékeknek megfelelő individuális fogpótlás készíthető.