A fogászati híd olyan rögzített fogpótlást jelent, mely úgy pótolja a foghiányt, hogy a műfogakat (hídtest), a hiányt határoló fogakhoz rögzíti.
Akinek hídja van, annak biztos van foghiánya is (természetesen pótolt foghiány).
A rágóerő csak a híd rögzítésére szolgáló fogakat (pillérek) terheli.
Híd készítésénél nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy a pillérfogak ne terhelődjenek túl.
Előfordul, hogy nagyobb kiterjedésű foghiányok pótlása esetén nem elég csak a két, hiánnyal szomszédos fog lecsiszolása, hanem extra pillért is be kell vonni, hogy elkerüljük a fogak túlterhelődését.
Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a milyen állapotú az a fog, amit pillérként szeretnénk felhasználni (milyen portetikai besorolás alá tartozik), mert ez is nagyban befolyásolja, hogy kell-e segédpillért alkalmazni.
Pillérként nem csak fogakat, hanem implantátumokat is felhasználhatunk
A fogakon támaszkodó hidak rögzítése a szájban ragasztócementtel történik.
Ez azt jelenti, hogy a rögzített hidakat a fogakról nem lehet eltávolítani. Ezt a pótlást csak a fogorvos tudja a szájból eltávolítani, méghozzá annak roncsolása mellett. Az ilyen módon eltávolított hidak a szájba már nem rögzíthetőek vissza.
Anyaguk szerint többféle hidakat is megkülönböztethetünk.
Mivel a hidakat a hiány nagyságától és elhelyezkedésétől függően eltérő nagyságú erő éri, nagyon fontos, hogy olyan anyagból készüljenek, melyek a rágónyomás hatására az alakjukat ne változtassák, és ne törjenek el.
1. Fém vázú (hagyományos fogászati fémötvözet, nemesfém, vagy titán) porcelánnal leplezett hidakat. A keménység is szilárdság tekintetében mindegyik fém alkalmas nagy hiányok áthidalására
2. Emellett természetesen azoknak sem kétségbe esniük, akik mellőznék a fémeket a szájukban, és a hiánypótlás mellett a fokozott esztétikai igényeket is szem előtt tartják. A fémmentes vázú (cirkónium-dioxid, aluminium-oxid) porcelánleplezésű hidak keménysége és szilárdsága egyenrangú a fémvázasokéval (alkalmasak nagy áthidalású pótlások készítésére) , viszont esztétikusabb és természetesebb, „fog-hű” megoldást nyújtanak.
3. Emellett készülhetnek szintén fémmentes kerámia hidak is (préskerámiából), de ezek csak egy fog pótlására és főleg az elülső területeken használhatóak.
4. Végül megemlítendőek a műanyag hidak is, de ezeket csak és kizárólag ideiglenes, átmeneti használatra készülnek.